تاریخنام تعطیلاتنوع تعطیلات
6 اکتبر, 2021, چهار شنبهرحلت حضرت محمد و شهادت امام حسنتعطیلی رسمی
25 سپتامبر, 2022, یکشنبهرحلت حضرت محمد و شهادت امام حسنتعطیلی رسمی
14 سپتامبر, 2023, پنج شنبهرحلت حضرت محمد و شهادت امام حسنتعطیلی رسمی
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.