تاریخنام تعطیلاتنوع تعطیلات
28 ژوئیه, 2021, چهار شنبهعید غدیرتعطیلی رسمی
18 ژوئیه, 2022, دوشنبهعید غدیرتعطیلی رسمی
7 ژوئیه, 2023, جمعهعید غدیرتعطیلی رسمی
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.