تاریخنام تعطیلاتنوع تعطیلات
14 مه, 2021, جمعهعید فطر (تعطیلات اضافی)تعطیلی رسمی
4 مه, 2022, چهار شنبه – 3 مه, 2022, سهشنبهعید فطر (تعطیلات اضافی)تعطیلی رسمی
23 آوریل, 2023, یکشنبه – 22 آوریل, 2023, شنبهعید فطر (تعطیلات اضافی)تعطیلی رسمی
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.