วันที่ชื่อวันหยุดประเภทวันหยุด
13 ตุลาคม, 2021, วันพุธวันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลวันหยุดประจำชาติ
13 ต.ค., 2022, วันพฤหัสบดีวันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลวันหยุดประจำชาติ
13 ต.ค., 2023, วันศุกร์วันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลวันหยุดประจำชาติ

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.