თარიღიდღესასწაულის სახელიდღესასწაულის ტიპი
1 იან, 2021, პარასკევი – 2 იან, 2021, შაბათიᲐხალი წლის დღეᲡაჯარო დასვენება
1 იან, 2022, შაბათი – 2 იან, 2022, კვირაᲐხალი წლის დღეᲡაჯარო დასვენება
1 იან, 2023, კვირა – 2 იან, 2023, ორშაბათსᲐხალი წლის დღეᲡაჯარო დასვენება
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.