თარიღიდღესასწაულის სახელიდღესასწაულის ტიპი
3 მაისი, 2021, ორშაბათსმართლმადიდებლური აღდგომის ორშაბათიᲡაჯარო დასვენება
25 აპრ, 2022, ორშაბათსმართლმადიდებლური აღდგომის ორშაბათიᲡაჯარო დასვენება
17 აპრ, 2023, ორშაბათსმართლმადიდებლური აღდგომის ორშაბათიᲡაჯარო დასვენება
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.