თარიღიდღესასწაულის სახელიდღესასწაულის ტიპი
1 მაისი, 2021, შაბათიმართლმადიდებლური დიდი შაბათიᲡაჯარო დასვენება
23 აპრ, 2022, შაბათიმართლმადიდებლური დიდი შაბათიᲡაჯარო დასვენება
15 აპრ, 2023, შაბათიმართლმადიდებლური დიდი შაბათიᲡაჯარო დასვენება
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.