თარიღიდღესასწაულის სახელიდღესასწაულის ტიპი
9 მაისი, 2021, კვირაᲒამარჯვების დღეᲡაჯარო დასვენება
9 მაისი, 2022, ორშაბათსᲒამარჯვების დღეᲡაჯარო დასვენება
9 მაისი, 2023, სამშაბათსᲒამარჯვების დღეᲡაჯარო დასვენება
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.