Tag: Sri Lanka

මිලාද්-උන්-නබි (මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ගේ උපන් දිනය) 2021 Sri Lanka

දිනය නම වර්ගය 19 ඔක්, 2021, අඟහරුවාදා මිලාද්-උන්-නබි (මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ගේ උපන් දිනය)…

0 Shares