Tag: Thailand

วันส่งท้ายปีเก่า 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 31 ธันวาคม, 2021, วันศุกร์ วันส่งท้ายปีเก่า วันหยุดประจำชาติ 31 ธ.ค., 2022, วันเสาร์ วันส่งท้ายปีเก่า วันหยุดประจำชาติ…

0 Shares

วันรัฐธรรมนูญ 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 10 ธันวาคม, 2021, วันศุกร์ วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดประจำชาติ 10 ธ.ค., 2022, วันเสาร์ – 12…

0 Shares

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 5 ธันวาคม, 2021, วันอาทิตย์ – 6 ธันวาคม, 2021, วันจันทร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันหยุดประจำชาติ 5…

0 Shares

วันปิยมหาราช 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 23 ตุลาคม, 2021, วันเสาร์ – 25 ตุลาคม, 2021, วันจันทร์ วันปิยมหาราช วันหยุดประจำชาติ 23…

0 Shares

วันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 13 ตุลาคม, 2021, วันพุธ วันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล วันหยุดประจำชาติ 13 ต.ค., 2022, วันพฤหัสบดี วันครบรอบการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล วันหยุดประจำชาติ…

0 Shares

พระบรมราชินีนาถ 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 12 สิงหาคม, 2021, วันพฤหัสบดี พระบรมราชินีนาถ วันหยุดประจำชาติ 12 ส.ค., 2022, วันศุกร์ พระบรมราชินีนาถ วันหยุดประจำชาติ…

0 Shares

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณ 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 28 กรกฎาคม, 2021, วันพุธ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณ วันหยุดประจำชาติ 28 ก.ค., 2022, วันพฤหัสบดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณ วันหยุดประจำชาติ…

0 Shares

วันเข้าพรรษา 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 25 กรกฎาคม, 2021, วันอาทิตย์ – 26 กรกฎาคม, 2021, วันจันทร์ วันเข้าพรรษา วันหยุดประจำชาติ

0 Shares

อาสาฬหบูชา 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 24 กรกฎาคม, 2021, วันเสาร์ – 26 กรกฎาคม, 2021, วันจันทร์ อาสาฬหบูชา วันหยุดประจำชาติ

0 Shares

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 3 มิถุนายน, 2021, วันพฤหัสบดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา วันหยุดประจำชาติ 3 มิ.ย., 2022, วันศุกร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา วันหยุดประจำชาติ…

0 Shares

วิสาขบูชา 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 26 อาจ, 2021, วันพุธ วิสาขบูชา วันหยุดประจำชาติ

0 Shares

วันฉัตรมงคล 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 4 อาจ, 2021, วันอังคาร วันฉัตรมงคล วันหยุดประจำชาติ 4 พ.ค., 2022, วันพุธ วันฉัตรมงคล วันหยุดประจำชาติ…

0 Shares

วันแรงงาน 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 1 อาจ, 2021, วันเสาร์ – 3 อาจ, 2021, วันจันทร์ วันแรงงาน วันหยุดธนาคาร 1…

0 Shares

สงกรานต์ 2564 Thailand

สงกรานต์ 2564 วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 13 เมษายน, 2564, วันอังคาร – 15 เมษายน, 2564, วันพฤหัสบดี สงกรานต์…

0 Shares

วันจักรี 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 6 เมษายน, 2021, วันอังคาร วันจักรี วันหยุดประจำชาติ 6 เม.ย., 2022, วันพุธ วันจักรี วันหยุดประจำชาติ…

0 Shares

มาฆบูชา 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 27 กุมภาพันธ์, 2021, วันเสาร์ มาฆบูชา วันหยุดประจำชาติ

0 Shares

วันปีใหม่ 2021 Thailand

วันที่ ชื่อวันหยุด ประเภทวันหยุด 1 มกราคม, 2021, วันศุกร์ วันปีใหม่ วันหยุดประจำชาติ 1 ม.ค., 2022, วันเสาร์ วันปีใหม่ วันหยุดประจำชาติ…

0 Shares